OSTATNIA AKCJA

LICZNIK ODWIEDZIN

595373
DzisiajDzisiaj19

ONLINE

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

NUMERY ROZPOZNAWCZE NA TABLICACH OSTRZEGAWCZYCH

(substancje niebezpieczne)

 

Każdemu z materiałów szczególnie niebezpiecznych nadane zostały dwa odpowiednie numery rozpoznawcze tj. numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa składający się z dwóch lub trzech cyfr i mumer rozpoznawczy materiału (zgodny z katalogiem) składający się z czterech cyfr.

 

 

- Pierwsza cyfra numeru rozpoznawczego rodzaju niebezpieczeństwa określa zasadniczą właściwość niebezpieczną materiału, rodzaj niebezpiecznego materiału, przy czym:

2 - oznacza gaz,

3 - materiał ciekły zapalny,

4 - materiał stały zapalny

5 - materiał utleniający, podtrzymujący palenie lub nadtlenek organiczny,

6 - materiał trujący,

8 - materiał żrący,

 

- Druga i trzecia cyfra numeru precyzują:

a) rodzaj niebezpieczeństwa,

b) stopień zagrożenia,

c) dodatkowe cechy niebezpieczne.

 

- Znaczenie oznaczeń cyfrowych drugiej i trzeciej cyfry numeru:

0 - brak dodatkowego zagrożenia (zagrożenie jest dostatecznie scharakteryzowane pierwszą cyfrą),

1 - wybuchowość,

2 - zdolność wytwarzania gazu,

3 - łatwozapalność,

5 - właściwości utleniające,

6 - toksyczność,

7 - promieniotwórczość,

8 - działanie żrące,

9 - niebezpieczeństwo gwałtownej reakcji w wyniku samoczynnego rozpadu lub polimeryzacji.

Powtórzenie cyfry w numerze oznaczającym niebezpieczeństwo (pierwsza i druga cyfra są takie same) oznacza nasilenie niebezpieczeństwa głównego.

Do oznaczeń cyfrowych niebezpieczeństwa wprowadzono dodatkowo znak "X". Znak ten podstawiony przed numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa oznacza absolutny zakaz kontaktu tego materiału z wodą.

 

Przykładowe znaczenie numerów niebezpieczeństwa:

20 - gaz obojętny,

22 - gaz schłodzony,

223 - gaz schłodzony palny,

225 - gaz schłodzony utleniający (podtrzymuje palenie),

23 - gaz palny,

236 - gaz palny i trujący,

239 - gaz palny mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję,

25 - gaz utleniający,

26 - gaz trujący,

265 - gaz trujący i utleniający (podtrzymuje palenie),

266 - gaz silnie trujący,

268 - gaz trujący i żrący,

286 - gaz żrący i trujący,

30 - ciecz zapalna (temperatura zapłonu od 21 do 100°C),

33 - ciecz łatwozapalna (temperatura zapłonu niższa niż 21°C),

X333 - ciecz samozapalna reagująca niebezpiecznie z wodą,

336 - ciecz łatwozapalna i trująca,

338 - ciacz łatwozapalna i żrąca,

X338 - ciecz łatwozapalna i żrąca reagująca niebezpiecznie z wodą,

339 - ciecz łatwozapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję,

39 - ciecz zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję,

40 - materiał stały zapalny,

X423 - materiał stały zapalny reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy zapalne,

44 - materiał stały zapalny, w podwyższonej temperaturze znajdujący się w stanie stopionym,

446 - materiał stały zapalny i trujący, w podwyższonej temperaturze znajdujący się w stanie stopionym,

46 - materiał stały zapalny i trujący,

50 - materiał utleniający (podtrzymujący palenie),

539 - nadtlenek organiczny zapalny,

558 - materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący,

559 - materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie), mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję,

589 - materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący, mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję,

60 - materiał trujący lub szkodliwy,

63 - materiał trujący lub szkodliwy i zapalny (tempoeratura zapłonu od 21 do 55°C),

638 - materiał trujący lub szkodliwy oraz zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55°C) i żrący,

66 - materiał silnie trujący,

663 - materiał silnie trujący lub szkodliwy oraz zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 55°C),

68 - materiał trujący lub szkodliwy i żrący,

69 - materiał trujący lub szkodliwy, mogący spowodować samorzutną gwałtowną reakcję,

80 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego,

83 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55°C),

839 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55°C) mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję,

85 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie),

856 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie) i trujący,

86 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz trujący,

88 - materiał silnie żrący,

X88 - materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą,

883 - materiał silnie żrący i zapalny (temperatura zapłonu od 21 do 55°C),

885 - materiał silnie żrący i utleniający (podtrzymujący palenie),

886 - materiał silnie żrący i trujący,

X886 - materiał silnie żrący i trujący, regujący niebezpiecznie z wodą,

89 - materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, mogący spowodować samorzutną i gwałtowną reakcję.